تعمیر هارد سیگیت Translator

تعمیر هارد سیگیت Translator و مشکل ترنسلیتور Translator در هارد دیسک سیگیت بدین صورت بروز می کند که شما فقط به محدوده خاصی از سکتور ها از ابتدای هارد دیسک دسترسی دارید و بعد از آن ناحیه هیچ سکتوری قادر به خوانده شدن بصورت معمول نیست. رایج ترین مشکل هارد های سیگیت دسترسی نداشتن به سکتور ها و یا دسترسی داشتن به سکتور هایی اولیه هارد سیگیت است. برای مثال شما قادر به دسترسی تا سکتور xxxxxxxx (مثلا” ۲۰۰۰۰۰۰۰۰)  خواهید بود اما بعد از آن هیچ سکتوری قابل خواندن نیست. ظاهرا” هارد دیسک از آن ناحیه به بعد بدسکتور شدید دارد اما اینطور نیست. تمامی هد ها سالم هستند و در محدوده سالم سکتورها ،  هد هارد به درستی کار می کنند و نیازی به تعویض هد هارد نیست اما متاسفانه دیده میشود بعضی از ناواردان هارد را باز کرده و اقدام به تعویض هد می نمایند به این علت که فکر می کنند هد هارد خراب است. این یکی از مشکلات هارد دیسک سیگیت در خانواده F3 می باشد. حتما” لازم است جهت ریکاوری اطلاعات هارد سیگیت به تمامی سکتورها دسترسی داشته باشیم تا بتوانیم تمامی اطلاعات کاربری را استخراج نماییم.

بازسازی مترجم تعمیر هارد سیگیت Translator در درایوهای Seagate F3

رایج ترین مشکل درایوهای Seagate F3 مشکل آن با مترجم است. اساساً این درایوها تنها به نخستین بخش از ناحیه کاربری دسترسی دارند، ولی بخش دیگر این ناحیه برای خواندن در دسترس نیست. چنین رفتاری می تواند به دلیل وجود رکورد عیب های اشتباه در جدول ترجمه یا آسیب دیدگی ماژول مترجم باشد. PC-3000 بوسیله ابزارهای قدرتمند خود قادر به تعمیر هارد سیگیت با مشکل مترجم است.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3″ ihc_mb_template=”4″ ]

در این فیلم می خواهیم نشان دهیم که چنین مواردی را با گزینه «Recovery translator» برطرف کنید.

PC-3000 for HDD. Seagate F3 utility. Translator recovering on Seagate F3 drives

The most popular problem of Seagate F3 drives it’s problem with Translator. Bassicaly such drives get access just to first part of users area, but the other part is unavailable for reading. Such behavior could be if Translation table have wrong defect record or Translatior module is damaged.

In this video we would like to show you how solve such cases by “Recovery translator” option.

تعمیر هارد سیگیت Translator
تعمیر هارد سیگیت Translator

تعمیر ترنسلیتور هارد سیگیت[/caption]

تعمیر هارد سیگیت Translator
تعمیر هارد سیگیت Translator

[aparat id=”OAcCB” width=”600″]

 

 

[/ihc-hide-content]منبع : شرکت محترم ایس  لب    Ace Laboratory 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *