تعمیر هارد سیگیت Translator و مشکل ترنسلیتور Translator در هارد دیسک سیگیت بدین صورت بروز می کند که شما فقط به محدوده خاصی از سکتور ها از ابتدای هارد دیسک دسترسی دارید و بعد از آن ناحیه هیچ سکتوری قادر به خوانده شدن بصورت معمول نیست. رایج ترین مشکل هارد های سیگیت دسترسی نداشتن به سکتور ها و یا دسترسی داشتن به سکتور هایی اولیه هارد سیگیت است. برای مثال شما قادر به دسترسی تا سکتور xxxxxxxx (مثلا” ۲۰۰۰۰۰۰۰۰)  خواهید بود اما بعد از آن هیچ سکتوری قابل خواندن نیست. ظاهرا” هارد دیسک از آن ناحیه به بعد بدسکتور شدید دارد اما اینطور نیست. تمامی هد ها سالم هستند و در محدوده سالم سکتورها ،  هد هارد به درستی کار می کنند و نیازی به تعویض هد هارد نیست اما متاسفانه دیده میشود بعضی از ناواردان هارد را باز کرده و اقدام به تعویض هد می نمایند به این علت که فکر می کنند هد هارد خراب است. این یکی از مشکلات هارد دیسک سیگیت در خانواده F3 می باشد. حتما لازم است جهت بازیابی اطلاعات هارد سیگیت به تمامی سکتورها دسترسی داشته باشیم تا بتوانیم تمامی اطلاعات کاربری را استخراج نماییم.

بازسازی مترجم تعمیر هارد سیگیت Translator در درایوهای Seagate F3

رایج ترین مشکل درایوهای Seagate F3 مشکل آن با مترجم است. اساساً این درایوها تنها به نخستین بخش از ناحیه کاربری دسترسی دارند، ولی بخش دیگر این ناحیه برای خواندن در دسترس نیست. چنین رفتاری می تواند به دلیل وجود رکورد عیب های اشتباه در جدول ترجمه یا آسیب دیدگی ماژول مترجم باشد. PC-3000 بوسیله ابزارهای قدرتمند خود قادر به تعمیر هارد سیگیت با مشکل مترجم است.

۴/۵ - (۱ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید