تعمیر هارد وسترن دیجیتال ورژن ۵

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

تعمیر هارد وسترن دیجیتال ورژن ۵

ایجاد کپی ROM از داده های SA موجود روی درایوهای وسترن دیجیتال مارول با ROM داخلی با استفاده از نسخه ۵.X

این روش را می توان برای بازسازی کپی اصلی ROM و سپس نوشتن آن در PCB اهداکننده، در هنگامی که PCB اصلی آسیب دیده، از دست رفته یا ROM اصلی از دست رفته است مورد استفاده قرار داد. ابزار «Building ROM image from SA data» در نسخه نرم افزاری PC-3000 6.0 به طور کلی مورد بازبینی قرار گرفته است، در نتیجه این فرآیند از نسخه های ۵.X به بعد متفاوت است.
ما مقاله دیگری در رابطه با این فرآیند برای PC-3000 نسخه v6.X داریم که می توان آن را در اینجا یافت نمود.

این روند امکان بازسازی کپی کامل ROM اصلی و تمام ماژول های ROM را فراهم می سازد.

این روند تقریباً در مورد تمام درایوهای ساختار WD Marvell دارای ROM داخلی (مجتمع با پردازنده)، که دارای ماژول های ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ است قابل بکارگیری است. برخی سفت افزارها دارای ماژول SA 109 هستند که شامل داده های ضروری نمی شود – کپی ROM. در صورت باز کردن ماژول ۱۰۹ در ویراستار شانزده شانزدهی مشاهده خواهیم کرد که با صفر پر شده است. در چنین مواردی برنامه تسهیلاتی نمی تواند تصویر را ایجاد کند و خطا می دهد.

PC-3000 for HDD. Building ROM image from SA data on WD Marvell drives with internal ROM using version 5.X

The method can be used to recover original ROM image and then write it into donor PCB when original PCB was damaged, lost, or original ROM was lost.The “Building ROM image from SA data” tool was fully revised in the PC-3000 6.0 software version so the process is different from 5.X versions. We have another article about the process for PC-3000 v6.X that can be found here.

The procedure allows to recover full image of original ROM and all ROM modules.The procedure is applicable to almost all WD Marvell architecture drives with internal (integrated into processor) ROM, that has SA modules ۱۰۲, ۱۰۳, ۱۰۵, ۱۰۷ and 109. Some firmwares has SA module 109 that doesn’t contain necessary data – ROM image. If we open such 109 module in HEX-editor we’ll see that it is filled with zeroes. In such cases the utility can’t built the image and gives error.This procedure is not applicable to drives with external ROM IC (U12) as well as to classical WD Caviar architecture drives(non-Marvell).

Appl1

To perform the procedure the SA and at least one system head should be OK.

The modules 102, 103, 105, 107 and 109 are necessary to perform the procedure.

In this example we recover WD1600AAJS-60PSA0 (Sequoia family) drive with not original PCB. The drive goes READY but doesn’t have access to SA and do not give access to its User Area.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

The donor PCB is similar to the original one (has the same number 2061-701444)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Here is the procedure:

Please pay special attention that the procedure is only applicable to the drives with internal ROM (without U12 ROM IC on PCB)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Let’s power up the drive 36 OFF
And wait until it’s ready(DRD+DSC). The spindle motor should spin now.

02 Ready

If the motor doesn’t start spinning and drive doesn’t get to ready(always in BSY or ERR) that means it’s something wrong with PCB or ROM version is completely not compatible. You can try to write different ROM via BootCode or try another PCB.

Now we can start the WD Marvell utility.

Press “Autodetect” button to detect family.

And check that the drive family is detected correctly. It’s recommended to work in Kernel mode on this step.

03 Kernel
Now we can see that the PCB initializes correctly. But the HDD ID is not available. So there is no SA access.

04
So we try to load DIR and Permanent Overlay from surface manually.

05
Make sure that Load from HDD SA and Upload LDR options are checked and press OK.

06
And we can see that the drive can’t read the overlay and DIR from surface.
07
So we load the overlay that was saved from donor drive(from which the PCB was taken) manually from file.

0809
We navigate to the folder where the donor drives modules are located and double-click the module 11 and select “As premanent overlay”.

10
As we can see now the overlay has loaded.

11
And the drive is initialized with “standard” ID.

12

So now we again try to load the DIR module from SA.

05

Now we can uncheck “Upload LDR” option because the overlay is already loaded in RAM.

14
But the drive still can’t read the DIR from surface.

15
And can’t detect SA SPT.

16

17

Another opportunity to read DIR and other modules is “Search modules in SA”.

18

When the drive is ready we press the “Start search” button.

19

This process takes a long time and sometimes gives good results.

But now we will use another way.

The way is to write another ROM image with different FW version.

So now we interrupt the process by pressing Stop.

20

Now the ERR indicator is on.

21

So we send Soft Reset command to the drive to make it ready.

22

When the drive is ready we can write the image from Database. The idea is to find one which is more similar to original one.

23

24

Here we can select the desired FW version.

25

2627

Here we should remember the serial number because on the next step we will write ROM modules from the same set.

28

Now we check that writing process is finished correctly.

29

And repower the drive before the next step.

30 Off

When the drive is ready we can write ROM modules from the same set as the ROM image on previous step.

31

24

Here we select the same FW version as on previous step.

32

And check that the serial number is the same.

33

Check all ROM modules in the set and press OK.

34

Here we see that ROM modules was written correctly.

35

And now we need to repower the drive again.

30 Off

Also it is recommended to restart the WD utility now.

68

As always press autodetect and check the family and mode.

38

And now we again try to load the overlay and DIR from surface.

39

40

And now we see that DIR has successfully loaded!

41

So now we can try to read SA modules by ID.

To do that we need to restart the WD utility in Normal mode.

68

42

Press Detect SA SPT button.

43

And check that it is now detected.

45

Now the original DIR is loaded so let’s try to read other modules.

46

Check that “By ID” reading method is selected.

48

And press Start test button.

49

50

As we can see all important modules(A and B category)  are OK (not all the modules are on the screen now).

51

Here is the modules we need to rebuilt the ROM image

52

Now we need to read and save all the modules.

53

Choose a name for the new HDD profile. In this exmple I choose “۱۲۳”.

54

We should use “Modules reading by ID” method.

55

When modules are saved we can start building the ROM image from SA modules.

56

57

We navigate to the folder where the modules were saved(the profile we created when were saving modules) and check the modules 102, 103, 105, 107 and 109. And press Build button.

58
Now the ROM image building is finished.

59

So we can write them into the PCB

60

61

Navigate to the profile where the modules were saved.  In this example it is \123\Data\ROM\Build

62

And select the ROM image.

63

Here we can see that the image was written correctly

64

Now we need to repower the drive

30 Off

When the drive is ready we can write ROM modules.

65

61

Select all the modules and press OK.

66

Now we see that ROM modules were written successfully.

67

And again repower the drive.

30 Off

And restart the WD utility.

68

After pressing Autodetect button we can see that the HDD ID is shown and the utility detected Normal mode.

69

70

The SA is available and the HDD is fully initialized.

71

72

73

So let’s check the access to user area using the Sector edit tool.

74

The user area is fully available so now we can copy the user data.

75

The video of the process:

منبع : وبلاگ شرکت ACE Laboratory
[/av_textblock] [av_video src=’http://www.ihhco.com/wp-content/uploads/PC-3000 for HDD. Building ROM image from SA data on WD Marvell drives with internal ROM v.5.mp4′ format=’16-9′ width=’16’ height=’9′]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *