[av_textblock size=” font_color=” color=”]

تعمیر هارد وسترن دیجیتال رام

در ورژن ۶ نرم افزار پی سی ۳۰۰۰

ساخت ایمیج رام ROM از داده های ناحیه سرویس در هارد دیسک وسترن دیجیتال مارول با رام داخلی در ورژن ۶ نرم افزار PC-3000

این روش جهت بازسازی رام ROM هارد وسترن دیجیتال و نوشتن آن بر روی یک برد هارد مشابه دیگر زمانی بکاربرده میشود که برد اصلی هارد دیسک خراب شده ،گم شده و یا رام اوریجینال آن ازبین رفته و گم شده باشد. این روش بر اساس ورژن ۶ و به بعد نرم افزار PC-3000 نوشته شده است.  ابزار ” ساخت رام از داده های ناحیه سرویس” (Building ROM image from SA data) در ورژن ۶ نرم افزار بطور کامل تغییر و جدید شده است بنابر این پروسه انجام کار متفاوت با ورژنهای قبلی ( ورژن ۵ و قبل ) میباشد.

آرتیکل دیگری در باره این پروسه برای نرم افزار PC-3000 ورژن ۵ موجود است که میتوانید در اینجا آن را مشاهده کنید.
این رویه شما را قادر به بازسازی کامل رام اوریجینال و ماژول های رام مینماید. این رویه مناسب تقریبا” تمام هارد دیسک های وسترن دیجیتال با معماری مارول است که دارای رام داخلی ( رام در پروسسور برد تعبیه شده است ) و ماژول های ۱۰۲ ، ۱۰۳ ، ۱۰۵ ، ۱۰۷ و ۱۰۹ در ناحیه سرویس میباشند.بعضی از فیرم ویر ها دارای ماژول ۱۰۹ هستند که این ماژول دارای اطلاعات ضروری ( کپی رام  ROM image ) نیست. برای مثال اگر ماژول ۱۰۹ را در یک ویرایشگر هگز باز کنیم خواهید دید که تماما” از ۰ صفر پرشده است. در یک چنین مواردی یوتیلیتی قادر به ساختن تصویر کامل رام نمی باشد و پیغام خطا میدهد. این روش مناسب هارد دیسک های وسترن دیجیتال دارای آی سی  رام خارجی و همچنین هارد هایی با معماری کلاسیک ( قدیمی ) نمی باشد ( هاردهایی غیر از معماری مارول Marvell ).

PC-3000 for HDD. Building ROM image from SA data on WD Marvell drives with internal ROM using version 6.X

The method can be used to recover original ROM image and then write it into donor PCB when original PCB was damaged, lost, or original ROM was lost in PC-3000 version 6.0 and later.The “Building ROM image from SA data” tool was fully revised in the PC-3000 6.0 software version so the process is different from 5.X versions.
We have another article about the process for PC-3000 v5.X that can be found here.
The procedure allows to recover full image of original ROM and all ROM modules.The procedure is applicable to almost all WD Marvell architecture drives with internal (integrated into processor) ROM, that has SA modules ۱۰۲, ۱۰۳, ۱۰۵, ۱۰۷ and 109. Some firmwares has SA module 109 that doesn’t contain necessary data – ROM image. If we open such 109 module in HEX-editor we’ll see that it is filled with zeroes. In such cases the utility can’t built the image and gives error.This procedure is not applicable to drives with external ROM IC (U12) as well as to classical WD Caviar architecture drives(non-Marvell).

WD 2,5″ drives:
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

WD 3,5″ drives:
Appl1

جهت اجرای این فرایند ناحیه سرویس SA و یک هد سالم باید داشته باشیم. ماژول های ۱۰۲-۱۰۳-۱۰۵-۱۰۷ و ۱۰۹ را نیز برای انجام این پروسه ضروری هستند. بازیابی هارد دیسک وسترن دیجیتال – در این مثال هارد دیسک وسترن دیجیتال به مدل WD3200BEVT-11ZCT0 و خانواده  (Denali family) را بازیابی خواهیم کرد که برد اوریجینال ندارد و از یک برد مشابه استفاده خواهیم کرد. هارد دیسک وسترن دیجیتال به آمادگی میرسد اما به ناحیه اطلاعات کاربر دسترسی نداریم.

To perform the procedure the SA and at least one system head should be OK.The modules 102, 103, 105, 107 and 109 are necessary to perform the procedure.In this example we recover WD3200BEVT-11ZCT0 (Denali family) drive with not original (donor) PCB. The drive goes READY but doesn’t have access to User Area

BEVTx

برد مشابه از کاملا شبیه به برد اوریجینال است – با همان شماره ۲۰۶۱-۷۰۱۴۹۹.
در اینجا پروسه را آغاز می کنیم:
لطفا” دقت کنید که این پروسه فقط برای هارد دیسک های وسترن دیجیتال با رام داخلی کاربرد دارد- بدون آی سی رام U12 بر روی برد.

The donor PCB is similar to the original one (has the same number 2061-701499)

Here is the procedure:

Please pay special attention that the procedure is only applicable to the drives with internal ROM (without U12 ROM IC on PCB)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Let’s power up the drive  اجازه بدید هارد را روشن کنیم36 OFF

و صبر می کنیم تا هارد دیسک به آمادگی برسد ( چراغ های  DRD و DSC روشن می شوند ) . اسپیندل موتور هارد ( موتور هارد دیسک ) باید بچرخد.

And wait until it’s ready(DRD+DSC). The spindle motor should spin now.

02 Ready

اگر موتور هارد شروع به چرخش نکند و یا هارد دیسک به آمادگی نرسد ( همیشه در حالت اشغال BSY و یا ایراد ERR) نشان دهنده این است که چیزی در برد هارد دیسک مشکل دارد یا ورژن رام ROM کاملا” مشابه با هارد دیسک نیست. باید یک رام متفاوت دیگر ولی مشابه را از طریق مود Boot-ROM انتخاب کنیم و دوباره امتحان کنیم و یا یک برد هارد دیگر مشابه را انتخاب کنیم. حالا می توانیم یوتیلیتی مارول وسترن را اجرا کنیم. دکمه اتو دیتکت را جهت شناسایی خانواده فشار دهید.

If the motor doesn’t start spinning and drive doesn’t get to ready(always in BSY or ERR) that means it’s something wrong with PCB or ROM version is completely not compatible. You can try to write different ROM via Boot-ROM mode or try another PCB.Now we can start the WD Marvell utility.Press “Autodetect” button to detect family and mode.

BEVT_01x

همانطور که میشود در عکس پایین دید مشخصات هارد دیسک بار نشده است زیرا در این زمان ناحیه سرویس در دسترس نیست.

As we can see the HDD ID is not loaded because Service Area is not available at the moment.

BEVT_02

چک کنید که خانواده هارد دیسک به درستی شناسایی شده باشد و یوتیلیتی را در حالت نرمال قرارداده باشید و یوتیلیتی را اجرا کنید.

Check that the drive family is detected correctly and Switch the utility to NORMAL mode.

BEVT_03

دکمه SA SPT  را جهت شناسایی فشار دهید.

Press Detect SA SPT button.

BEVT_4

اگر شناسایی انجام شد نشان دهنده این است که هد قابلیت خواندن نشانگرهای سروو servo  را دارد.

If it is detected that means heads can read servo markers.

BEVT_5

اگر SA SPT شناسایی نشد بدین معنی است که هدهای هارد دیسک خراب هستند و  قابلیت خواندن نشانه گرهای سروو را ندارد servo. همچنین می تواند این معنی را داشته باشد که ورژن رام مشابه هارد دیسک نیست. می توانید یک ورژن دیگر رام  را در آی سی رام ریخته و دوباره  امتحان کنید. حالا می توانیم ببینیم که DIR از سطح پلتر بار شده است.

If SA SPT is not detected that means that heads are bad and they don’t read even servo marks. Also it may mean that ROM FW version is not compatible. You can try to write another version to ROM and try again.

Now we can see that DIR was loaded from the surface.

BEVT_6

به این معنی که بوسیله ID به ناحیه سرویس و ماژول های آن از روی سطح پلتر دسترسی داریم. اجازه بدهید چک کنیم که آن ها قابل خواندن هستند. می توانیم با استفاده از ابزار “Modules directory” این کار را انجام دهیم.

That means we can get access to Service Area modules on surface by ID.Let’s check that they are readable. We can do that using “Modules directory” tool.

BEVT_7

Here we can see the list of SA modules. در اینجا می توانیم لیست ماژول های ناحیه سرویس را ببینیم

BEVT_8

در حال حاظر هارد دیسک قابلیت خواندن آنها را فقط بوسیله ID دارد.
The drive can read them only by ID now.
BEVT_9
در این مثال فقط دو ماژل را برای صرفه جویی در زمان چک می کنم ( راست کلیک —> Check one module). اما شما می توانید همه مازول ها را از طریق چک اتوماتیک تست کنید.

In this example I check only two modules to save time(right click -> Check one module). But you can start a full automatic checking.

BEVT_10

BEVT_11

تمام ماژول ها قابل خواندن هستند پس  می توانیم ادامه بدهیم. برای شروع به ساختن رام از ناحیه سرویس دکمه ” Work wuth ROM” را فشرده و از منوی آن گزینه “ROM build from SA data” را انتخاب کنید.

Modules are readable so we can continue. To start “ROM build from SA data” tool we press “Work with ROM” button on the panel and select “ROM build from SA data” option:

BEVT_12

سپس دکمه “Read from HDD SA” را جهت بارکردن ماژول های ضروری از ناحیه سرویس فشار دهید.

Then we Press “Read from HDD SA” button to load the necessary modules from SA:

BEVT_13

اطمینان حاصل کنید که گزینه Read by ID انتخاب شده باشد و سپس دکمه OK را بزنید.

Make sure that Read by ID option is selected and confirm by pressing OK.

BEVT_14

حالا ایمیج رام و ماژول های رام آماده هستند.

The ROM image and ROM modules are ready now.

BEVT_15

در ابتدا بهتر است تمامی ایمیج رام را بنویسیم.

At first we should write the whole ROM image:

BEVT_16

Then repower the drive هارد را خاموش و روشن کنید

30 Off

Wait until it is ready صبر کنید تا هارد به آمادگی برسد

00

سپس تمام ماژول های رام را ( 0B, 0A, 47, 0D, 30, 4F ) یکی یکی بنویسید.
And write all ROM modules (0B, 0A, 47, 0D, 30, 4F) one by one.
BEVT_17

Then repower the drive سپس هارد را خاموش و روشن کنید

36 OFF

And restart the utility   و یوتیلیتی را دوباره راه اندازی کنید

68

همانطور که مشاهده می کنید هارد دیسک وسترن دیجیتال به طور صحیح مشخصاتش شناسایی شد.

As you can see now the HDD can detect its ID correctly.

BEVT_18

بنابر این حالا می توانیم یوتیلیتی را راه اندازی کنیم و جزئیات داده های اولیه هارد دیسک را چک کنیم.در حال حاظر ناحیه سرویس بوسیله ABA  نیز برای هر دو کپی آن در دسترس است.

So we can start the utility and check the initialization details.The Service Area is available now by ABA by two copies:

BEVT_19

اجازه بدهید ناحیه اطلاعات کاربر را نیز بار کنیم. این عمل را بوسیله ابزار Sector Edit انجام می دهیم.

Let’s try to read User Area now. We can do it using Sector Edit tool:

BEVT_20

در حال حاظر ناحیه اطلاعات کاربر قابل دسترس می باشد و می توانیم آن را بوسیله دیتا اکسترکتور Data Extractor کپی کنیم.

The User Area data is accessible now and we can copy it via Data Extractor!

BEVT_21

The video of the process:

منبع: وبلاگ ACE Laboratory

[/av_textblock] [av_video src=’http://www.ihhco.com/wp-content/uploads/PC-3000 for HDD. Building ROM image from SA data on WD Marvell drives with internal ROM v.6.X.mp4′ format=’16-9′ width=’16’ height=’9′]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *