عیب یابی خاص  هارد های سیگیت F3-تعمیر هارد سیگیت با معماری F3  

تعمیر هارد سیگیت روش عیب یابی – در این پست به روند کلی عیب یابی هارد دیسک نگاهی می کنیم و مشکلات متداول هارد سیگیت با معماری F3  را بصورت سطحی بررسی می کنیم.

در پست ” فرایند پایه ای عیب یابی هارد دیسک ” نگاهی به مراحل مشترک و رایج عیب یابی هارد دیسک انداختیم. حال نگاهی می اندازیم به مراحل خاص عیب یابی درایوهای سیگیت با معماری Seagate F3. در این مقاله متداولترین وضعیت ها و سناریو های عیب یابی درایوهای Seagate F3  را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. در اینجا به طور عمیق به راه کارها نمی پردازیم، چرا که می تواند این مقاله را بی انتها کند. تنها به روش های درک مشکلات مشخص اشاره می کنیم.

همچنین باید اشاره کنم که غالباً زیاد اتفاق می افتد که درایو نه یک مشکل بلکه ترکیبی از چندین مشکل  داشته باشد.  در نتیجه گاهی اوقات باید کاری نسبتاً طولانی برای یافتن علت مشکل انجام دهیم و نیاز به تست های مکرر می باشد.

به هنگام بررسی یک درایو Seagate باید بدانیم که چگونه به آسانی معماری آن را بدون روشن کردن درایو مشخص کنیم. آسان ترین راه نگاه کردن به برچسب درایو و یافتن رشته «Firmware» or «FW» است.

 

PC-3000 for HDD. Seagate F3 architecture drives specific diagnostics

In the Basic HDD diagnostics procedure post we looked at the common steps of diagnostics for any HDD.

Now we will look at the specific steps of diagnostics of Seagate F3 architecture drives.

Seagate F3

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3″ ihc_mb_template=”4″ ]

In this article we will discuss the most typical situations and scenarios of Seagate F3 drives diagnostics. We will not dive deep into the solutions since it can make this article endless. We just point out the way to understand the specific issue.

Also I must note that very often the drive can have not just one problem but a combination of them.  So sometimes we need to do quite a long work to find out the cause of the problem.

When we diagnose a Seagate drive we should know how to easily determine its architecture without power on.
The easiest way is to look at the label of the drive and find the “Firmware” or “FW” string.

blank

Firmware code on Seagate Barracuda Classic(ST10) architecture drives always contains comma.
Examples:
Firmware: 3.AAE
Firmware: 3.۰۶
Firmware: 3.۷۵
Firmware: 8.۰۱

Firmware code on Seagate F3 architecture drives never contains comma.
Examples:

Firmware: CC34
Firmware: SD15
FW: CC27
FW: ZZZZ

The main tool for the Seagate drives diagnostics is the Terminal.

Terminal adapter must be always connected when we work with such drive.

Use PC-SEAGATE connector for PATA drives:

کد فیرم ویر برای درایوهایی با  معماری (Seagate Barracuda Classic(ST10   همیشه شامل کاما می شود.
مثال ها:

 • Firmware: 3.AAE
 • Firmware: 3.06
 • Firmware: 3.75
 • Firmware: 8.01

کد فیرم ویر بر روی درایوهای معماری Seagate F3   هرگز شامل کاما نمی شود.
مثال ها:

 • Firmware: CC34
 • Firmware: SD15
 • FW: CC27
 • FW: ZZZZ

مهمترین ابزار برای عیب شناسی درایوهای Seagate ترمینال است.

آداپتور ترمینال باید همیشه به هنگام کار با این درایو متصل باشد.

از رابط PC-SEAGATE  برای درایوهای PATA استفاده کنید:

تعمیر هارد سیگیت روش عیب یابی
تعمیر هارد سیگیت روش عیب یابی

Or the PC-SEAG.SATA connector for SATA drives:

یا رابط PC-SEAG.SATA  برای درایوهای SATA:

تعمیر هارد سیگیت روش عیب یابی
تعمیر هارد سیگیت روش عیب یابی

It is recommended to open the Utility window on the Termianl tab before powering on the drive and watch the messages appear during the drives first initialization.

توصیه می شود قبل از روشن کردن درایو وارد یوتیلیتی شده در تب ترمینال قرار بگیرید و به تماشای پیام ها در طول نخستین راه اندازی درایو بنشینید.

Term_Tab

The next step is to determine the Family of the drive. We need to know it because different families have their typical issues and specific features.

Unfortunately ST F3 drives do not have any family ID imprinted somewhere on the label (like WD drives) so the only attribute we have is the Model.

مرحله بعد مشخص کردن خانواده درایو است. باید این مطلب را بدانیم، چرا که خانواده درایوها مختلف دارای مریضی های خاص و ویژگی های منحصر به فرد خود هستند.

متأسفانه درایوهای  سیگیت ST F3  هیچ شناسه خانواده ای را بر روی لیبل خود ندارند (مانند درایوهای وسترن دیجیتال)، در نتیجه تنها ویژگی ای که در اختیار داریم مدل درایو است.

تعمیر هارد سیگیت روش عیب یابی
تعمیر هارد سیگیت روش عیب یابی

We can look it up in the HDD Reference, in Seagate F3 manual or search on forum to determine the family by model.

When the drive is turned on and we have command terminal access we can use CTRL+Lonline command to determine the Family ID:

برای تعیین خانواده می توانیم به واسطه مدل درایو در مراجع هارد دیسک و منوال درایوهای Seagate F3 گشتی بزنیم و یا با جستجو در انجمن ها آن را پیدا کنیم.

هنگام روشن شدن درایو و دسترسی به ترمینال می توانیم از فرمان آنلاین CTRL+L  برای تعیین شناسه خانواده استفاده کنیم:

تعمیر هارد سیگیت روش عیب یابی
تعمیر هارد سیگیت روش عیب یابی

Some firmwares even show the full Family name.

And then look it up in the F3 Families list window when the utility starts:

برخی فیرم ویرها حتی نام کامل خانواده درایو را نیز نشان می دهند.

و پس از راه اندازی نرم افزار یوتیلیتی در پنجره خانواده های F3 پیدایش کنیم:

تعمیر هارد سیگیت روش عیب یابی
تعمیر هارد سیگیت روش عیب یابی

When we power up the drive the first thing we must pay attention to is the sounds the drive produces. If it produces scratching or hard knocking sounds then you should turn it off immediately and check its inside details in a laminar chamber.

Please pay special attention to the fact that Seagate F3 architecture drives have very fragile coating on the platters and when heads lost readability they can start scratching the surface. So you should be always ready to power off the drive if it stopped reading data and started to produce any suspicious sounds. Otherwise you can loose the data forever – drive will make scratches on the Service Area or on essential User data.

تعمیر هارد سیگیت روش عیب یابی

نخستین چیزی که باید به هنگام روشن کردن درایو مورد توجه قرار دهیم صداهایی هستند که درایو از خود ایجاد می کند. در صورت ایجاد صدای خراشیدگی یا تق تق بلند آنگاه باید به سرعت درایو را خاموش کنید و جزئیات درون آن را در یک کلین روم مورد بررسی قرار دهید.

لطفاً توجه خاصی به این مهم داشته باشید که درایوهای معماری Seagate F3 دارای پوشش بسیار شکننده ای بر روی پلترهای خود هستند و هنگامی که هدها قابلیت خواندن خود را از دست می دهند امکان دارد که موجب خراشیدگی سطح شوند. در نتیجه همواره باید آماده خاموش کردن درایو در صورت توقف خواندن داده ها و شروع به ایجاد صداهای عجیب باشید. در غیر این صورت امکان دارد تا برای همیشه داده ها را از دست بدهید – درایو خراش هایی را بر روی ناحیه سرویس یا داده های ضروری کاربر ایجاد خواهد کرد.

If the drive does not start to spin at all then you should check these hypotheses:

 • The drive has wrong ROM version or not original PCB.
 • Spindle motor seizure.
 • Heads stuck on the platters.

Another scenario is when the drive is knocking several times after powering on and then stops spindle motor. That means heads don’t read servo marks. Sometimes it is possible to edit heads map in ROM (software swap working head instead of bad one).  But in most cases the only possible way to get all the necessary User data is to swap heads and then proceed to repairing of SA.

If the drive is spinning continuously without knocking we should look at the HDD ID.

If the HDD ID is full (with serial and capacity) that means one of the system heads is able to read SA.

If the model and serial number are absent that means the drive does not read the SA.

If the capacity is absent or wrong in drive ID that may mean that the SA is readable but the translator is damaged. Sometimes when the translator is corrupted the HDD ID is blank.

Also we should look at the messages in terminal output. They can give us a lot of useful hints about the drives state. Unfortunately most of them are not certain and don’t tell us exactly which system file or module is damaged or head is damaged but nevertheless we can get a clue what to check next.

در صورتی که درایو ابداً شروع به چرخش نکند (حتی با تعویض یک برد سالم)، آنگاه باید این فرضیات را مورد بررسی قرار دهید:

 • درایو نسخه ROM اشتباه دارد یا برد هارد  PCB اصلی نیست.
 • قفل کردن موتور چرخشی.
 • هدهای گیر کرده بر روی سطح پلتر.

یکی از سناریو های دیگر زمانی است که درایو پس از روشن شدن چندین بار صدای تق تق بدهد و سپس اسپیندل موتور از کار بیافتد. این بدین معنی است که هدها علامت های سروو را نمی خوانند. گاهی اوقات می توان هدمپ ها را در ROM ویرایش کرد (تعوض نرم افزاری هد سالم به جای هد خراب).  اما در اکثر موارد تنها راه ممکن برای به دست آوردن تمام داده های کاربر، الزاما” تعویض هدها و سپس اقدام جهت ترمیم ناحیه کاربری است.

در صورت چرخش پیوسته درایو بدون ایجاد صدای تق تق باید نگاهی به ناحیه شناسه های هارد دیسک بیاندازیم.

در صورتی که شناسه های هارد دیسک کامل پر باشد (با سریال و ظرفیت)، آنگاه این امر بدین معنی خواهد بود که یکی از هدهای سیستم قادر به خواندن ناحیه کاربری است.

عدم وجود مدل و شماره سریال بدین معنی خواهد بود، که درایو ناحیه سرویس را نمی خواند.

در صورت عدم وجود ظرفیت یا اشتباه بودن مقدار آن در شناسه های درایو، آنگاه ناحیه سرویس قابل خواندن است اما مترجم آسیب دیده است. گاهی اوقات به هنگام خرابی ترنسلیتور ظرفیت در بین  شناسه های هارد دیسک خالی خواهد بود.

همچنین باید نگاهی به پیام های خروجی ترمینال بیاندازیم. آنها می توانند نکات سودمندی را در مورد وضعیت درایو در اختیار ما قرار دهند. متأسفانه اکثر آنها خاص نیستند و دقیقاً به ما نمی گویند که کدام سیستم فایل یا ماژول آسیب دیده و یا اصلا” هد آسیب دیده است، اما با این حال میتوانیم سرنخی در مورد اینکه بعداً چه چیزی را بررسی کنیم به دست آوریم.

Here are the most popular messages we can see on damaged drives:

FAIL Servo Op=0100 Resp=0003 ResponseFrame FFFF 0000…   – if you see such message in cycle appears many times in the terminal that means heads can not read the servo marks. That means heads are damaged or servo marks are damaged. Often the messages are accompanied with knocking sound from the drive. Try to wait for a while, maybe heads will manage to read servo marks in the end. Otherwise the only way is to replace heads.

SIM ERROR 3005
No HOST FIS-ReadyStatusFlags    – These messages are typical for translator damage. We have a separate article about this problem:

PC-3000 HDD. How to solve “No HOST FIS-ReadyStatusFlags” error

LED 000000CC   FAddr:… – This message is a common for SA damages. We have a separate article about this problem:

PC-3000 for HDD. Seagate F3 utility. Solution of service area problem by loader

When the messages stopped to appear and the drive is still spinning we should pressCTRL+Z on terminal tab to check command terminal access (maybe you will need to press it many times). After pressing you can see the terminal input line:

در اینجا مهمترین پیام هایی که می توانیم در مورد درایوهای آسیب دیده مشاهده کنیم آورده شده اند:

FAIL Servo Op=0100 Resp=0003 ResponseFrame FFFF 0000…   –

در صورت مشاهده تکرار چنین پیغامی بصورت متناوب و مکرر، بدین معنی خواهد بود که هدها قادر به خواندن علامت های سروو نیستند. این بدین معنی است که هدها یا علامت های سروو آسیب دیده اند. اغلب این پیام ها با صدای تق تق درایو همراه هستند. مدتی منتظر بمانید تا شاید دست آخر هدها قادر به خواندن علامت های سروو بشوند. در غیر این صورت تنها راه جایگزینی هدها است.

SIM ERROR 3005
No HOST FIS-ReadyStatusFlags    –  نمایش این پیام ها به جهت آسیب دیدگی مترجم متداول هستند. برای این مشکل مقاله جداگانه ای در نظر گرفته ایم:

PC-3000 HDD. نحوه رفع خطای «No HOST FIS-ReadyStatusFlags»

LED 000000CC   FAddr:…

این پیام برای آسیب های SA مشترک است. برای این مشکل مقاله جداگانه ای در نظر گرفته ایم:

PC-3000 برای هارد دیسک. برنامه تسهیلاتی سیگیت F3. راهکار مشکل ناحیه سرویس بوسیله لودر

هنگامی که نمایش پیام ها متوقف شد و درایو همچنان در حال چرخش باشد، آنگاه باید دکمه CTRL+Z  در تب ترمینال را برای بررسی فرمان دسترسی به ترمینال فشار دهیم (احتمالاً باید چندین بار آن را فشار دهید). پس از اعمال این دستور می توانید خط ورودی ترمینال را بشکل زیر مشاهده کنید:

Terminl Shell

Sometimes it is not so easy to get access to the terminal command line. Try one of these tricks:

 • Repower  the  HDD and once it is powered on hold the CTRL key pressed and start quickly pressing “z” key multiple times. Keep hitting it all the time until the messages in the terminal stop to appear and you get the desireable “F3 T>” line.
 • If the previous method doesn’t work you can try to edit headmap in ROM to limit the drive initialization by only one system head.
 • If both previous methods doesn’t work (for example error messages continue to appear all the time continuously) we can use the “Read channel shorting method”:

Where and how to short Seagate F3 drives

Pay attention that on some drives (for example some Grenada family drives) when the SA is damaged we can’t  get to the terminal even using read channel shorting.

Also the terminal can’t be accessable when heads can’t read the SA.

If “F3 T>” appear we should type any terminal command (for example V4) to make sure that terminal is not blocked and we have access to the Service Area sysfiles on the surface. On some firmwares the terminal access is blocked so you will get no result or get a message that “terminal is locked” then we can’t work with this drive via terminal(for now).

The next step is to initialize the Utility with the list of SA modules and sysfiles.

We can check if the list was loaded automatically by pressing:
Tools ⇒ Utility extensions ⇒ Service information objects

گاهی اوقات دسترسی به خط فرمان ترمینال آسان نیست. یکی از این ترفندها را امتحان کنید:

 • هارد دیسک را مجدد روشن کنید و هنگام روشن شدن دکمه CTRL  کنترل را پایین نگه دارید و سپس به سرعت چندین بار بر روی دکمه «z» فشار دهید. به فشار دادن این دکمه تا زمان توقف نمایش پیام های ترمینال و دسترسی به خط «F3 T>» دلخواه ادامه دهید.
 • در صورت عدم کارکرد روش قبلی می توانید نسبت به ویرایش هدمپ در ROM برای محدود کردن راه اندازی درایو با تنها یک هد سیستم اقدام نمایید.
 • در صورت عدم کارکرد هر دو روش قبلی (به طور مثال ادامه نمایش پیام های خطا به طور پیوسته در تمام اوقات) می توانیم از «روش اتصال کوتاه کانال خواندن» استفاده کنیم:

کجا و چگونه درایوهای Seagate F3 را اتصال کوتاه نماییم

توجه داشته باشید که در برخی از درایوها (به طور مثال برخی از درایوهای خانواده Grenada ) به هنگام آسیب دیدن ناحیه سرویس، قادر به دسترسی به ترمینال حتی با استفاده از اتصال کوتاه کانال خواندن نخواهیم بود.

همچنین به هنگام عدم توانایی هدها در خواندن ناحیه سرویس امکان دسترسی به ترمینال وجود ندارد.

در صورت نمایان شدن «F3 T>» باید هرگونه فرمان ترمینال را تایپ کنیم (به طور مثال V4 ) تا اطمینان حاصل نماییم که ترمینال بلاک نشده است و به فایل سیستم های ناحیه سرویس در سطح دسترسی داریم. در برخی از فیرم ویرها دسترسی به ترمینال مسدود شده است، بنابراین شما هیچ نتیجه ای دریافت نخواهید کرد و یا پیامی مبنی بر اینکه «ترمینال قفل شده است» ” terminal is locked” را مشاهده خواهید کرد و سپس قادر به کار با درایو از طریق ترمینال ( در حال حاضر و این وضعیت) نخواهید بود.

گام بعدی مقدار دهی اولیه یوتیلیتی با لیست ماژول های ناحیه سرویس و فایل سیستم ها می باشد.

می توانیم بررسی کنیم که آیا لیست با فشار دادن دکمه های زیر به صورت خودکار بارگذاری شده است یا خیر:
Tools ⇒ Utility extensions ⇒ Service information objects

List1

As we can see now the list is empty:

همان گونه که مشاهده می شود اکنون لیست خالی است:

List2

And we need to download the list from the drive.

We have three ways to start the utility initialization procedure:

 1. Automatic initialization when the utility starts.
 2. Utility status ⇒ Internal FW objects Refresh

و لازم است تا لیست را از درایو بارگیری کنیم.

سه راه برای آغاز روند راه اندازی برنامه تسهیلاتی در اختیار داریم:

 1. راه اندازی خودکار به هنگام راه اندازی یوتیلیتی.
 2. مسیر Utility status ⇒ Internal FW objects Refresh
  تعمیر هارد سیگیت روش عیب یابی
  تعمیر هارد سیگیت روش عیب یابی

At first the utility will try to download the FW objects list via ATA. If the drive hangs during this process the Utility use another method – download via terminal.

۳. Download manually via terminal.
Tools ⇒ Utility extensions ⇒ Work with Flash ROM image

در ابتدا یوتیلیتی  نسبت به بارگیری اجزایFW از طریق ATA اقدام می کند. در صورتی که درایو در طول این فرآیند گیر کند، آنگاه برنامه یوتیلیتی  از روش دیگری استفاده می کند – بارگیری از طریق ترمینال.

 1. بارگیری دستی از طریق ترمینال
  Tools ⇒ Utility extensions⇒ Work with Flash ROM image

Initialize3

This window allows to load not only flash ROM image but also another FW objects.
The FW objects list can be located in different places for different families and firmwares but in most cases they are located in:

این پنجره اجازه می دهد تا نه تنها فلش ROM را بارگذاری کنید، بلکه همچنین سایر اجزای FW را نیز بارگیری کنید.
لیست اجزایFW   میتواند در مکان های مختلف برای خانواده ها و فیرم ویر های مختلف قرار بگیرند، اما در اکثر موارد آنها در مکان زیر قرار داده میشوند:

Volume:00   File  ID: 20D

Initialize4

ROM image (Volume: 0A  File ID: 32A)

Initialize6

If the terminal downloading is not accessible we can load the ROM image via special“Boot Code” mode:

اگر دانلود ترمینال در دسترس نباشد ما می توانیم تصویر ROM را از طریق حالتBoot Code  ویژه بارگذاری کنیم: Initialize7

When the object is loaded we use the “Tune by loaded image” button on the right panel:

هنگامی که اجزاء بارگذاری شدند ما از دکمه “Tune by loaded image” بر روی پنل سمت راست استفاده می کنیم:

Initialize5

And after that we can check the results in “Service informaiton objects: option
Tools ⇒ Utility extensions ⇒ Service information objects

و پس از آن می توانیم نتایج را در ” Service information objects” مورد بررسی قرار دهیم: گزینه
Tools ⇒ Utility extensions ⇒ Service information objects

List3

Now we can see the list of objects and work with them.

Before making any changes in SA objects we need to be sure that the heads are able to read and write correctly.

To do that we use manual system heads test which is quite similar to the same test on WD drives.

We go to “System File” tab and look for the sysfile called “Drive Self Test head 0″(on this drive it has ID 160, on most drives it is ID 181 but can be different) and load it.

حال می توانیم لیست  اجزاء را مشاهده و با آن ها کار کنیم.

قبل از ایجاد هر گونه تغییری در اجزاء  ناحیه سرویس باید اطمینان حاصل نماییم که هدها قادر به خواندن و نوشتن صحیح هستند.

برای انجام این کار از آزمایش دستی هدهای سیستم استفاده می کنیم که کاملاً شبیه همان آزمون بر روی درایوهای وسترن دیجیتال است.

به تب  “System Fle” می رویم و به دنبال فایل سیستم  ” Drive Self Test head 0 ” می گردیم (در این درایو شناسه ۱۶۰ را دارد، در اکثر درایوها شناسه ۱۸۱ است اما می تواند متفاوت باشد) و آن را بارگذاری می کنیم.

HT1

If the file is not loading you can try another methods of loading in Utility Status Window:

در صورت عدم بارگذاری فایل می توانید از روش دیگری برای بارگذاری در پنجره وضعیت برنامه تسهیلاتی استفاده کنید:

Reading_Methods

If all of them does not allow to load sysfiles that may mean heads can’t read the surface.

When the sysfile is loaded type something inside its body (for example “Testing”)

در صورتی که تمام آنها امکان بارگذاری فایل سیستم ها را ندهند بدین معنی خواهد بود که هدها قادر به خواندن سطح نیستند.

هنگامی که فایل سیستم بارگذاری شد چیزی را در بدنه آن بنویسید (برای مثال “Testing”)

HT2

And then press “Write to HDD” button

و بر روی دکمه «Write to HDD» کلیک کنید

HT3

To check the results press “Cancel” button that reread the data from the surface

برای بررسی نتایج بر روی دکمه «Cancel» کلیک کنید که داده ها را از سطح بازخوانی می کند

HT4

And check that you what typing is still present in the file

و بررسی کنید که آنچه شما  تایپ کرده بودید هنوز در فایل موجود است

HT5

There are three possible situations here:

 1. Typing is still present – Head is OK.
 2. Typing disappeared after rereading – Head can’t write.
 3. All the file become unreadable – Head writes with errors.

In situations 2 and 3 we can’t edit the SA with the damaged head so we need to check another system head (head 1), maybe it is still functional.

Repeat the manual heads checking procedure for head 1. Use sysfile “Drive Self Test head 1” (on this drive it has ID 161, on most drives it is ID 182 but can be different).

When we have the information about the system heads state (Reading, writing) we can try to check the most typical issues of the F3 drives.

The most typical problem is so-called “Pending problem” when the drive hangs during the initialization(reading ID) or reading data.

This problem is connected with autoreallocation background process of the drive. So to solve this problem we can disable the autoreallocation feature of the drive.

It can be done by 2 ways.

Work with SA ⇒ Edit HDD ID

در اینجا سه حالت احتمالی وجود دارد:

 1. نوشته شما همچنان موجود است – هد در حالت OK قرار دارد.
 2. نوشته شما پس از بازخوانی ناپدید گردید – هد قادر به نوشتن نیست.
 3. تمام فایل غیرقابل خواندن می شود – هد با خطا می نویسد.

در موقعیت های ۲ و ۳ نمی توانیم ناحیه سرویس را با هد آسیب دیده ویرایش کنیم، در نتیجه باید هد سیستم دیگری را بررسی کنیم (هد ۱)، شاید همچنان سالم باشد.

روند بررسی دستی هدها برای هد ۱ را تکرار کنید. از فایل سیستم «Drive Self Test head 1» استفاده کنید (در این درایو شناسه ۱۶۱ را دارد، در اکثر درایوها شناسه ۱۸۲ است اما می تواند متفاوت باشد).

هنگامی که اطلاعات لازم در مورد وضعیت هدهای سیستم را به دست آوردیم (خواندن، نوشتن) می توانیم نسبت به بررسی اکثر مسائل متداول مربوط به درایوهای F3 اقدام کنیم.

رایج ترین مشکل اصطلاحاً «Pending problem» در هنگام قفل کردن درایو در طول راه اندازی (شناسه خواندن) یا خواندن داده ها است.

این مشکل به فرآیند پس زمینه بازتخصیص خودکار autoreallocation  درایو بستگی دارد. در نتیجه برای حل این مشکل می توانیم ویژگی بازتخصیص خودکار  autoreallocation درایو را غیرفعال سازیم.

این کار را از دو مسیر می توان انجام داد.

Work with SA ⇒ Edit HDD ID

HDD_ID_EDIT1

Or load the sysfile “Saved Mode Pages” (ID 8F on this drive but can be different on other drives)

یا فایل سیستم  ” Saved Mode Pages “را بارگذاری کنید (شناسه ۸F  روی این درایو اما می تواند در درایوهای دیگر متفاوت باشد)

HDD_ID_EDIT22

And use “Edit Saved Mode Pages” plugin

و از پلاگین  ” Edit Saved Mode Pages ” استفاده کنید

HDD_ID_EDIT3

After all these manipulations we come to the Edit HDD ID window. We should uncheck all the options here except the first one:

پس از انجام تمام این کارها به پنجره Edit HDD ID برمی گردیم. باید تیک تمام گزینه ها به غیر از گزینه نخست را برداریم:

HDD_ID_EDIT4

And don’t forget to save changes by pressing “Write to HDD” button.

و فراموش نکنید تا تغییرات صورت پذیرفته را با زدن دکمه «Write to HDD» ذخیره سازی کنید.

Write_to_HDD

After that we can repower the HDD and check how the drives behaviour changed.

Another very popular problem with the Seagate F3 drives is the translator corruption. This problem can accompany the previous one. It is a very complex problem and it can’t be easily solved by one common solution and cases can be very different.

Some examples of solutions can be found in our articles and in Seagate F3 manual:

PC-3000 for HDD. Seagate F3 utility. Translator recovering on Seagate F3 drives

PC-3000 for HDD. Seagate F3. 7 known situations when we can’t recover translator automatically

When we recalculate the translator we can hit another problem that does not allow to finish the process of recalculation. The following message apperars:

Init SMART Fail

In most cases that means that one or more sysfiles of SMART subsystem are damaged.

پس از آن می توانیم مجدداً درایو را روشن کنیم و نحوه تغییر رفتار درایو را مورد بررسی قرار دهیم.

از دیگر مشکلات مهم در مورد درایوهای Seagate F3 خرابی مترجم است. این مشکل می تواند با مشکل قبلی همراه باشد. این مشکل بسیار پیچیده است و نمی توان به سادگی آن را با یک راهکار معمولی رفع نمود و موارد می توانند بسیار متفاوت باشند.

برخی از راهکارهای نمونه را می توان در مقالات ما در مورد دستورالعمل درایو Seagate F3 پیدا کرد:

PC-3000 برای هارد دیسک. برنامه تسهیلاتی سیگیت F3. بازسازی مترجم در درایوهای Seagate F3

PC-3000 برای هارد دیسک. سیگیت F3. 7 حالات شناخته شده در هنگام عدم توانایی در بازسازی خودکار مترجم

امکان دارد که به هنگام محاسبه مجدد مترجم با مشکل دیگری برخورد کنیم که اجازه به اتمام رسیدن فرآیند محاسبه مجدد را نمی دهد. پیام زیر نشان داده می شود:

Init SMART Fail

در اکثر موارد این بدین معنی خواهد بود که یکی یا چند زیرفایل سیستم SMART آسیب دیده اند.

SMART_1

To fix the problem we need to check their readability (load each of them), and find the one that is damaged. In most cases we can just rewrite these files from the second copy or from compatible donor of the same family.

You can meet the situation when the drive can’t read a sysfile. It can be caused by 3 main reasons:

 1. Data corruption due to writing error – software bad sector.
 2. Data corruption due to surface defect – hardware bad sector(physical surface damage).
 3. Head malfunction.

In the first situation we can just rewrite the sysfile and if will be functional again.

The second one is the worst one – when we rewrite the sysfile it stays damaged. Since we can’t reallocate the sysfiles to another places on Seagate drives even if one of the important sysfiles is damaged by both copies and can’t be rewritten the drive becomes unrecoverable.

The third situation in most cases appear as the drive reads all big modules very slow and not stable. It is better to replaces the heads stack on such drive, it won’t read user data anyways.

These are the most popular problems that prevent data access on the F3 drives. Other problems are quite rare and more difficult for solving.

برای رفع این مشکل باید قابلیت خواندن آنها را مورد بررسی قرار دهیم (همه آنها را بارگذاری کنیم) و فایل سیستم خراب را پیدا کنیم. در اکثر موارد تنها می توانیم این فایل ها را از کپی دوم یا از درایو اهداکننده سازگار از خانواده مشابه بازنویسی کنیم.

امکان دارد که هنگام عدم توانایی درایو در خواندن یک فایل سیستم با چنین وضعیتی روبرو شوید. این امر می تواند بنا به سه دلیل رخ دهد:

 1. خرابی داده ها به علت خطای نوشتن – بد سکتور نرم افزاری.
 2. خرابی داده ها به علت نقص سطحی – بد سکتور سخت افزاری (آسیب فیزیکی به سطح)
 3. معیوب بودن هد.

در وضعیت نخست تنها می توانیم فایل سیستم را بازنویسی کنیم و سپس مجدداً به کار خواهد افتاد.

وضعیت دوم بدترین حالت است – هنگامی که فایل سیستم را بازنویسی می کنیم خراب باقی می ماند. از آنجایی که نمی توانیم فایل سیستم ها را به دیگر مکان های موجود بر روی درایوهای Seagate  مجددا” اختصاص دهیم، حتی در صورتی که یکی از فایل سیستم های مهم با هر دو کپی آسیب دیده باشد و قابل بازنویسی نباشد، درایو غیرقابل بازسازی خواهد بود.

وضعیت سوم در اکثر موارد زمانی نمایان می شود که درایو تمام ماژول های بزرگ را بسیار کند و ناپایدار بخواند. بهتر است تا کل هدها را در این درایو جایگزین کنیم، این درایو به هیچ وجه داده های کاربر را بدون تعویض هد نخواهد خواند.

این ها بیشترین مشکلات عمومی و رایج هستند که مانع از دسترسی به داده ها در درایوهای F3 می شوند. مشکلات دیگر کاملاً نادر هستند و رفع آنها دشوارتر است.

[/ihc-hide-content]

منبع : شرکت محترم ایس  لب    Ace Laboratory

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *