عادی رایگان
Sign up Now!

Free level allowing limited access to most of our content.

سطح دسترسی رایگان - به قسمت های آموزش، پروفایل ها و ریسورس های هارد درایو و بعضی قسمت های دیگر دسترسی ندارد.

کارآموزان
پس از دوره تعمیرات "رایگان"
ویژه کارآموزان دوره های تعمیرات خانه سخت افزار  
مشتریان PC-3000
دارندگان تکنیکال ساپورت
  • مالکان PC-3000 Express/UDMA/Portable
  • دریافت یک سال تکنیکال ساپورت
  • دسترسی به ترجمه فارسی بلاگ ACE
  • دسترسی به ترجمه فارسی منوال ها
  • پشتیبانی آنلاین و ریموت جهت حل مشکلات